Līdz 20. maijam pretendentiem jāsniedz piedāvājumi iepirkumā par transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešanu

19. aprīlī izsludināts iepirkums “Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana”, kura uzvarētājiem būs jāuzstāda un trīs gadu garumā jāuztur vidējā ātruma kontroles sistēma valsts autoceļu tīklā. Piegādātājiem arī būs jānodrošina iekārtu pirmreizējā verifikācija, kā arī atkārtota verifikācija reizi gadā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai ārpuskārtas verificēšana, ja tas ir nepieciešams.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 20. maijs plkst.10.00. Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles sistēmas ierīkošanas termiņš ir  deviņi mēneši pēc līguma noslēgšanas. Plašāka informācija par iepirkumu ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā VSIA Latvijas Valsts ceļi profilā EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56669.

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātiska mērīšanas sistēma, kas šo funkciju pilda, balstoties uz noteikta ceļa posma nobraukšanai patērēto laiku. Sistēmas ieviešanas mērķis ir kontrolēt transportlīdzekļu vidējo braukšanas ātrumu potenciāli bīstamos autoceļu posmos. Vidējā ātruma kontroles sistēma papildus veiks arī reģistrēto transporta līdzekļu tehniskās apskates (TA), autoceļu lietošanas nodevas samaksas un OCTA samaksas kontroli.

LVC speciālisti ir izvērtējuši un noteikuši 16 prioritāros posmus valsts autoceļu tīklā, kuros tiks ierīkota vidējās ātruma kontroles sistēma. Precīzs to posmu skaits, kuros šī sistēma tiks ierīkota izsludinātā iepirkuma rezultātā, būs zināms pēc piedāvājumu saņemšanas un iepirkuma rezultātu paziņošanas. Posmi tiks aprīkoti prioritārā secībā, atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Par pamatu autoceļu posmu izvēlei ņemta ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) statistika par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējā satiksmes intensitāte, kravas transporta īpatsvars un satiksmes organizācija (aizliegums apdzīt).

Trijos posmos vidējo ātrumu kontrolēs uz Daugavpils (A6) un uz Ventspils šosejas (A10) (sk. kartē), divos – uz Liepājas šosejas, pa vienam – uz Tallinas, Vidzemes, Valmieras, Bauskas, Jelgavas šosejas, kā arī uz valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (A13) un uz reģionālā autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30). Pilns posmu saraksts pieejams šeit.

Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu vidējā ātruma kontroles sistēmu ieviešanai valsts autoceļu tīklā Ceļu satiksmes drošības padome pieņēma 2021. gada sākumā, piešķirot šim mērķim 700 000 eiro un šā gada februārī vēl papildus 400 000 eiro.

Realizējot projektu, pagājušajā gadā iepirkumu rezultātā jau tika izstrādāti elektrotīkla pieslēgumu būvprojekti par  36 118 eiro (ar PVN), kā arī tika veikta elektrotīkla pieslēgumu ierīkošana 26 vietās, kas izmaksāja 21 463 eiro (ar PVN).

Šā gada martā VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) informēja potenciālos piegādātājus par iepirkuma Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana plānu un prasībām.