Latgales plānošanas reģionā iecerēto valsts ceļu būvdarbu karte un saraksts

Valsts budžeta finansējums

Latgales plānošanas reģionā šajā būvdarbu sezonā atjaunos segumu uz valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Spoģiem līdz Vasiļovai (113,05.–119,9. km). Šajā gandrīz septiņus kilometrus garajā posmā atjaunos asfaltbetona segumu, veicot profila labošanu un ieklājot dilumkārtu. Darbu ietvaros paredzēts arī atjaunot ceļazīmes un ceļa signālstabiņus. Darbus veiks PA Binders par līgumsummu 1 186 900 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina SIA ACM Projekts.

Asfaltbetona segumu atjaunos vēl trijos reģionālo valsts autoceļu posmos. Uz reģionālā autoceļa Līvāni–Preiļi (P63) no Rožupes līdz Sutriem (13,45.–21,54. km). Darbus par 1 565 910 eiro (ar PVN) veiks PA Roadeks un Ošukalns, būvuzraudzību – SIA ACM Projekts.

Šogad periodiskā seguma atjaunošana desmit kilometru garumā plānota reģionālajam autoceļam Kārsava–Ludza–Ezernieki (P49) no Pudinavas līdz Pušmucovai (7,19.–16,75. km). Projekts paredz asfalta dilumkārtas izbūvi un sakārtot drošības barjeras. Šis posms 2005. gadā ir pārbūvēts, izmantojot ERAF līdzfinansējumu. Būvdarbus veic SIA Vlakon par līgumsummu 1 544 804 eiro (ar PVN), bet būvuzraudzību – OU Teede insenerid.

Savukārt reģionālajam autoceļam Svente–Lietuvas robeža (Subate) (P70) pārbūvēs pirmos 12 kilometrus.

Tāpat šogad plānoti darbi vairākos valsts vietējo autoceļu posmos. Ceļa Vecpils–Biķernieki–Bramanišķi (V687) posmam no 6,58. līdz 9,03. km, kas iet cauri arī apdzīvotai vietai Biķernieki, šogad noņems apaugumu, atjaunos ūdens novades sistēmu un labos profilu ar karstā asfalta metodi, bet jau 2025. gadā veiks virsmas apstrādi un uzklās horizontālo apzīmējumu ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem. Darbus veiks SIA Vlakon, līgumsumma – 392 332 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina – AS Ceļuprojekts.

Vēl trim ceļu posmiem veiks grants seguma divkārtu virsmas apstrādi: autoceļam Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona (V636) no Izvaltas līdz Šķeltovai (10,01.–19,31. km), autoceļam Ričiki–Kivdolova (V525) no Kivdolovas līdz autoceļam P49 (0,00.–6,99. km) un autoceļam Dagda–Andzeļi–Ezernieki (V616) no Dagdas līdz Andzeļiem (1,62.–9,83. km).

Pirms divkārtu virsmas apstrādes tiek atjaunotas ceļa nesošās konstrukcijas un ūdens atvades sistēma, attīrot grāvjus un caurtekas, izpļaujot krūmus, noņemot nomaļu apaugumus, novēršot autoceļa seguma iesēdumus un bedres un izveidojot kvalitatīvu grants nesošo virskārtu. Atbilstoši sagatavoto grants virskārtu apstrādā ar bitumena emulsiju. Pēc tam uz bitumenētas virsmas viendabīgi noklāj rupjāka izmēra šķembas un šķembu kārtu veltņo. Otrajā slānī virsmu vēlreiz apstrādā ar bitumena emulsiju, uzklāj smalkāka izmēra šķembas un visu vēlreiz veltņo. Apstrādātais segums turpina formēties satiksmes ietekmē. Divkārtu virsmas apstrāde nepalielina ceļa nestspēju. Autoceļa seguma noturība ir atkarīga no satiksmes noslogojuma. Uz dubultās virsmas apstrādes autoceļiem nedrīkst driftēt un veikt pārgalvīgus manevrus, tas var bojāt seguma virsmu.

Pārbūvēs arī tiltu pār Dvieti uz vietējā autoceļa Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste (65,69. km). Tiltam plānots veikt jaunas brauktuves konstrukcijas izbūvi, kas ietver jaunu seguma kārtu un ūdens novades sistēmas izbūvi. Uzstādīs arī jaunas drošības barjeras, izbūvēs gājēju ietvi, kā arī tiks novērsti bojājumi tilta nesošajām konstrukcijām un veikti citi darbi. Satiksmi būvdarbu laikā organizēs pa pagaidu apbraucamo ceļu un tiltu, ko izbūvēs blakus esošajai būvei.

A/c kods

Autoceļa nosaukums

no km

līdz km

kopā km

Gads

Darbu veids

A13

Krievijas rob.(Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas rob. (Medumi)

113,05

119,90

6,85

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

P63

Līvāni–Preiļi

13,45

21,54

8,09

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

P49

Kārsava–Ludza–Ezernieki

7,19

16,75

9,56

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana (EP)

P70

Svente–Lietuvas rob. ( Subate )

0

12,22

12,22

2024–2025

Pārbūve

V687

Vecpils–Biķernieki–Bramanišķi

6,58

9,03

2,45

2024–2025

Asfaltbetona seguma atjaunošana

V636

Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona

10,01

19,31

9,30

2024

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde/VAA1

V525

Ričiki–Kivdolova

0,00

6,99

6,99

2024

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde/VAA1

V616

Dagda–Andzeļi–Ezernieki

1,62

9,83

8,21

2024

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde

Tilti

V783

Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste

65,69

Dviete

2024

Tilta pārbūve