Latgales plānošanas reģionā iecerēto valsts ceļu būvdarbu karte un saraksts

Valsts budžeta finansējums

Latgales plānošanas reģionā šajā būvdarbu sezonā atjaunos segumu uz galvenā autoceļa Jēkabpils–Rēzeklne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) no Jēkabpils līdz Mežārei (6,70.–25,09. km). Šajā vairāk nekā 18 kilometrus garajā posmā atjaunos asfaltbetona segumu, veicot izlīdzinošo frēzēšanu un ieklājot dilumkārtu. Darbu ietvaros paredzēts arī uzpildīt nomales, tīrīt caurtekas, kā arī atjaunot pasažieru platformas, ceļazīmes un ceļa signālstabiņus. Atjaunos arī tiltu pār Odzes upi un ierīkos posmā ribjoslas.

Asfaltbetona segumu atjaunos arī 12 reģionālo valsts autoceļu posmos. Uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) Balvu novadā divos posmos: no novada robežas līdz Kapūnei (39,26.–56,43. km) un no Kapūnes līdz pagriezienam uz Lubānu (56,43.–65,47. km) darbi sākās pagājušā gada septembrī. Veikta izlīdzinošā frēzēšana un iesēdumu remonts, labots ceļa profils un veikti citi darbi. Atjaunotas arī 19 pieturvietu platformas, aprīkotas ar soliņiem un atkritumu urnām. Šogad vēl jāieklāj horizontālais marķējums, jāatjauno ceļazīmes utt. Būvdarbus veic SIA ACBR, līgumcena posmā līdz Kapūnei  4 022 989,80 eiro (ar PVN), no Kapūnes līdz pagriezienam uz Lubānu – 1 179 407,92 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību veic SIA Firma L4.

Seguma atjaunošana turpināsies arī diviem reģionālā autoceļa Viļaka–Krāslava (P45) posmiem: no Viļakas līdz Semenovai (0,04.–6,27. km) un no Čilipīnes līdz Cērpenei līdz (19,80.–23,11. km). Abos posmos paredzēts labot asfalta profilu, izbūvēt dilumkārtu, labot pieturvietu platformas, izbūvēt nomales un citi darbi. Darbus uzsāka pagājušā gada rudenī un posmos paspēja veikt teritorijas attīrīšanu no krūmiem, vietām iztīrīt grāvjus un atjaunot ūdens atvades sistēma, kur tas bija nepieciešams. Veikta arī asfalta profila labošana un  daļēja nomaļu izbūve, jo pēc asfalta dilumkārtas izbūves nomales būs jāpapildina.  Darbus veiks SIA  Latgales Ceļdaris  un kopējā līgumsumma ir 2 227 441,72 eiro (ar PVN). Būvuzraugs – AS Ceļuprojekts. Darbus iecerēts turpināt pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma.

Šogad periodiskā seguma atjaunošana plānota reģionālajam autoceļam Skrudaliena–Kaplava–Krāslava (P69) no Kaplavas līdz Krāslavai (24,02.–33,38. km). Darbi paredz asfalta dilumkārtas izbūvi un sakārtot drošības barjeras. Šis posms 2005. gadā ir pārbūvēts, izmantojot ERAF līdzfinansējumu.

Uz autoceļa Gaigalava–Viļāni (V561) pie Garančiem (6,40. km) šogad izbūvēs jaunu caurteku. Savukārt uz autoceļa Krāslava–Dagda (P61) pie Ezerkalniem (5,07. km) turpināsies pērn iesāktā ceļa pārvada pārbūve.

Kohēzijas fonda finansējums

Ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu šogad turpināsies valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Krievijas robežas līdz Kārsavai (2,90.–14,08. km) pārbūve vairāk nekā 11 km garumā. Te pārbūves segu un izbūvēs trīs kārtas asfalta, atjaunos tiltu pār Rītupi un Ziblas strauta caurteku atjaunošanu, kā arī izbūvēs rotācijas apli Kārsavā. Darbus veic PA ACBR8 par līgumcenu 8 940 568,12 eiro (ar PVN). Projekta autors SIA Projekts 3, būvuzraugs SIA Firma L4. Darbus pabeigs šogad.

ES atveseļošanas fonds

Latgales plānošanas reģionā ES atveseļošanas fonda (AF) finansējuma ietvaros autoceļam Rēzekne–Stoļerova–Kaunata (V579) no Stoļerovas līdz krustojumam ar autoceļu Nukši–Rosica (V524) (18,38.–21,98. km) veiks grants seguma divkārtu virsmas apstrādi. Divkārtu jeb dubulto virsmas apstrādi veic uz reģionālajiem un vietējiem grants seguma autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti, lai novērstu putekļošanos, ūdens iekļūšanu ceļa konstrukcijā un nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus. Papildu ieguvums ir mazākas ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo autoceļš nav jāgreiderē, un ilgāks ceļa kalpošanas laiks. Turklāt šāds ceļš ir labi izbraucams arī šķīdoņa laikā.