Jāuzklāj precīzi ar pirmo reizi

Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana valsts autoceļu tīklā notiek divas reizes gadā. Tie nosaka satiksmes kārtību, norāda ceļa būvju gabarītus un orientē satiksmes dalībniekus. Līdz ar to apzīmējumu uzklāšana uz autoceļa ir regulēta Latvijas valsts standartos (LVS). Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ietver autoceļa virsmas sagatavošanu (noslaucīšanu un atsevišķu svešķermeņu novākšanu), materiālu sagatavošanu, apzīmējumu uzklāšanu, stikla lodīšu un pretslīdes minerālmateriālu pievienošanu, ja to prasa tehnoloģija. Šobrīd VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) spēkā ir līgumattiecības ar četriem uzņēmumiem, kas veic ceļu horizontālo apzīmējumu krāsošanu.

Dažādas metodes

“Ceļa apzīmējumus veido ar krāsu, termoplastiskiem materiāliem, aukstplastiskiem materiāliem, iepriekš sagatavotiem kontūrelementiem un simboliem vai citiem materiāliem. Horizontālo apzīmējumu materiāliem ir jāatbilst LVS standartu prasībām,” stāsta LVC Uzturēšanas plānošanas daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Kaspars Geige. Viņš skaidro, ka ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas izmantojamo materiālu iestrādei. Tām ir jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa horizontālo apzīmējumu materiāla izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos, lai notiktu mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiska uzmērīšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas, termoplastisko un aukstplastiko materiālu uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam.  K. Geige uzsver, ka nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus, piemēram, otu vai rullīti. LVC Ceļu specifikācijās noteikts, ka iepriekšsagatavoto materiālu un ceļa kniežu ieklāšanai jāizmanto tikai materiāla ražotāja ieteiktās iekārtas. Ceļa apzīmējumi ir jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot ģeometriskos parametrus – formu un izmēru. Tikpat svarīgi, cik ievērot materiāla ražotāja ieteiktās iekārtas, ir ievērot izgatavotāja noteikto ieklāšanas tehnoloģiju.

Ceļa seguma virsmai pirms apzīmējumu uzklāšanas ir jābūt tīrai un sausai, tāpēc ceļa horizontālo apzīmējumu, izņemot pagaidu, drīkst uzklāt, ja nav bijuši nokrišņi un gaisa temperatūra nav zemāka par plus 10 grādiem. Uz valsts autoceļiem krāsošana notiek divas reizes gadā: pirmajā pusgadā darbi parasti norit aprīlī, maijā un jūnijā, bet otrajā pusgadā – jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī.

Dzeltenas krāsas apzīmējuma lenti lieto tad, kad ir nepieciešams organizēt pagaidu transporta kustību. Desmit centimetru lenti  līmē uz ceļa virsmas ar speciālu grunti un pēc tam noņem. Lentes tiek izgatavotas no folijas un sintētiskajiem materiāliem.

Ceļa horizontālie apzīmējumi – līnijas, bultas, simboli un citas norādes uz ceļiem vai ceļu būvēm un speciāli veidotiem elementiem. Tie nosaka satiksmes režīmus un kārtību. Horizontālie apzīmējumi ir baltā, kā arī dzeltenā krāsā. Ceļa horizontālo apzīmējumu nozīme aprakstīta Ceļu satiksmes noteikumos (CSN).

Vairāk krāsas

Latvijā ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai galvenokārt izmanto krāsu, kurā pēc tam iekaisa gaismu atstarojošas lodītes, lai  autovadītājiem nodrošinātu redzamību arī diennakts tumšajā laikā un sliktas redzamības apstākļos. Tās var tikt iekaisītas, gan izmantojot roku darbu, gan uzsmidzinot ar speciālu iekārtu. Iemesls šīs tehnoloģijas izmantošanai ir mazākas izmaksas, salīdzinot ar aukstplastisko un termoplastisko materiālu. K. Geige norāda: kalpošanas ilgums šādiem apzīmējumiem ir atkarīgs no satiksmes intensitātes un citiem faktoriem.

Kvalitātes garantijas termiņš darbam ar krāsu ir seši mēneši, bet darbam ar aukstplastiskiem vai termoplastiskiem materiāliem – divpadsmit mēneši. Darbs tiek apmaksāts tikai tad, kad ir pagājuši garantijā paredzētie termiņi.

Atsevišķās vietās valsts ceļu tīklā ceļa horizontālie apzīmējumi ieklāti, izmantojot gan aukstplastisko, gan termoplastisko materiālu. No plastikāta materiālu masas veidotie apzīmējumi nedrīkst būt augstāki par 4 mm virs ceļa seguma. Šādiem apzīmējumiem atļauti 5 cm pārrāvumi ik pēc pieciem metriem, lai būtu iespējama pilnīgāka ūdens notece no brauktuves. Uz valsts autoceļiem pārsvarā izmanto krāsu. 2019. gadā 277 kvadrātmetri horizontālā marķējuma tika uzklāti, izmantojot termoplastisko materiālu, bet 3405 kvadrātmetri – aukstplastisko materiālu. Iemesls tam ir izmaksas – aukstplastiskais materiāls un termoplastiskais materiāls izmaksā dārgāk nekā darbs ar krāsu, saka K. Geige. Apzīmējumi jāuzklāj ļoti rūpīgi. Ceļa horizontālā apzīmējuma forma un izmērs jāpārbauda darba izpildes laikā ne retāk kā vienu reizi maiņā, veicot vismaz divus mērījumus būvobjektā. Tā kā ceļa horizontālos apzīmējumus noņemt ir daudz grūtāk nekā uzklāt, tad jārūpējas par to, lai ceļa horizontālie apzīmējumi uzreiz  tiktu uzklāti tam paredzētajā vietā, ievērojot paredzēto formu un izmēru. Tāpat, veidojot horizontālos apzīmējumus atkārtoti, nedrīkst būt saskatāmi vecie apzīmējumi, jo tas var novest pie kļūdainiem transportlīdzekļu vadītāju lēmumiem.

Andris Grudulis, SIA CTB Ceļa aprīkojuma dienesta vadītājs

“Termoplastiskais materiāls ir birstošs materiāls, kas pirms uzklāšanas uz ceļa, tiek ievietots priekšsildītājā un uzkarsēts līdz 200 grādiem, tad tiek liets ekstrūderī jeb speciālā uzklāšanas mašīnā, un uzklāts uz ceļa. Ekstrūderī visu laiku tiek uzturēta konkrēta temperatūra. Savukārt aukstplastikas materiāli tiek vienkārši samaisīti, pievienots cietinātājs, ieliets uzklāšanas mašīnā un tad attiecīgi uz ceļa. Jaunajos ceļu projektos 80% gadījumu tiek lietots termoplastiskais materiāls ceļa horizontālo pazīmējumu uzklāšanai, jo, salīdzinot ar aukstplastisko materiālu, tas ir lētāks un arī dabai draudzīgāks. Kā arī, lai aukstplastiskais materiāls sacietētu un pa to varētu pārvietoties satiksmes dalībnieki, ir jāgaida aptuveni 15 līdz 20 minūtes. Savukārt termoplastikas materiālam tās ir aptuveni divas minūtes.”

Ceļu apzīmēšanai izmantotie materiāli

  • Termoplastika
  • Aukstplastika
  • Krāsa
  • Apzīmēšanas lentes