Fotoreportāža: kā notiek būvdarbi uz Ventspils šosejas no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi

Uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi (41,30.–52,74. km) notiek plaši būvdarbi. Satiksme četros posmos tiek organizēta ar luksoforu vai ar satiksmes regulētāju palīdzību, un autovadītājiem jārēķinās, ka visa posma šķērsošana var prasīt gandrīz stundu. Aicinām pēc iespējas apbraukt būvdarbu vietu pa Liepājas šoseju (A9) līdz pagriezienam uz Tukumu (P98), pa P98  nokļūstot atpakaļ uz Ventspils šosejas.

Patlaban posmā veic zemes darbus, nomales attīra no krūmiem, izbūvē ceļa ierakumus un caurtekas, veic ceļa segas demontāžu, izlīdzinošo frēzēšanu un izbūvē apvedceļus abiem posmā esošajiem tiltiem pār Vēršupīti.

Buvdarbu fotoreportāžā. Fotogrāfs Renārs Koris.

Būvdarbu posmā ir samazināts atļautais braukšanas ātrums līdz 70 km/h un 50 km/h. Ievērojot satiksmes ierobežojumus, būvdarbu posms ir izbraucams visiem transporta veidiem. Lūdzam autovadītājus ievērot luksoforu un satiksmes regulētāju signālus un nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu, lai neapdraudētu savu, citu satiksmes dalībnieku un būvnieku drošību!

Jau vēstījām, ka Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Ķemeriem plānots veikt ceļa segas pilno pārbūvi. Lai nodrošinātu ceļa nestspēju visā posmā, vietās, kur tas ir nepieciešams, tiks noraksts kūdras slānis, aizstājot to ar derīgu grunti. Posmā izbūvēs drenējošo un salturīgo slāni, pamatus un trīs kārtās ieklās asfaltbetonu. Savukārt posmā no Ķemeru pagrieziena līdz Smārdes pagriezienam veiks asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu, ceļa profila labošanu un ieklās asfaltbetona segumu trīs kārtās.

Tiks sakārtota arī ūdens atvades sistēma un pārbūvētas deviņas caurtekas. Plānots pārbūvēt abus tiltus pār Vēršupīti, atjaunot sabiedriskā transporta pieturvietu “Pagrieziens uz Ķemeriem” un izbūvēt jaunu pieturvietu “Kūdra”.  

Lai uzlabotu satiksmes drošību, posmā tiks ierīkota akustiskā ribjosla, kā arī:

  • A10 / Kalnciems–Kūdra (P101) krustojumā izbūvēs kreiso nogriešanās joslu, braucot virzienā no Rīgas;
  • pagrieziens uz Ķemeriem (krustojums ar Tukuma ielu) tiks pārbūvēts, saglabājot to kā T veida krustojumu bet paredzot atsevišķu joslu kreisā pagrieziena veikšanai virzienā no Ventspils;
  • pagriezienā uz Lielā Ķemeru tīreļa taku un Ķemeru kapiem tiks veidots paplatinājums braucamajā daļā, lai kreiso pagriezienu var veikt, netraucējot satiksmes plūsmu;
  • krustojumā ar autoceļu Tukums–Milzkalne–Smārde–Slampe (V1446) izveidos labo nobraukšanas joslu.

Būvdarbus veic SIA Strabag  par līgumcenu 8 439 600 eiro (ar PVN), no tiem 7 173 660 eiro ir ES Kohēzijas fonda finansējums. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada beigās.