Atsāk būvdarbus uz autoceļa Smiltene–Gulbene

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma šodien atsākti būvdarbi uz valsts reģionālā autoceļa Smiltene–Gulbene (P27) no Taurēm līdz Gulbenei (34,87.-61,22. km), kur paredzēts veikt seguma pārbūvi un atjaunošana. Pērn rudenī posmā jau tika nomainītas caurtekas.

Satiksme tiek regulēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, ieviesti trīs ar luksoforu regulēti posmi, braukšanas ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks – 45 minūtes. Aicinām autovadītājus rēķināties ar papildu laiku ceļā, šķērsojot būvdarbu vietu.

Seguma atjaunošanas posmā no krustojuma ar vietējo autoceļu Sinole–Tirzas stacija (V413) līdz Gulbenei (45,60.–60,91. km) paredzēta ceļa profila labošana un jaunas asfaltbetona dilumkārtas ieklāšana, autobusa pieturvietu atjaunošana, ūdens atvades sistēmas sakārtošana. Savukārt seguma pārbūves posmos (34,87.-45,60. km un 60,91.-61,22. km) paredzēta gan daļēja, gan pilnīga ceļa konstrukcijas pārbūve, kā arī divu asfaltbetona kārtu izbūve.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu un ērtu nokļūšanu uz autobusa pieturvietām, pie Gulbenes (60,90.-61,22. km) abās pusēs autoceļam izbūvēs bruģētu, apgaismotu ietves posmu, savienojot ar jau esošo pilsētas ietvi.

Darbus par līgumcenu 7 127 027 eiro (ar PVN) veic SIA 8 CBR, kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Darbus plānots pabeigt 2022. gada rudenī. Projekta autors ir SIA Projekts 3, būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība.