• Iepirkumi
  • Līgumi
  • Būvatļaujas
  • Normatīvie dokumenti
  • Veidlapas
  • Izsoles
a

Normatīvie dokumenti

Likumi un MK noteikumi

Autoceļu specifikācijas

Ietekmes uz vidi novērtējumi

Instrukcijas, tehniskie noteikumi, metodiskie norādījumi

Rokasgrāmatas

Publicējamā projektu dokumentācija

Ieteikumi veloceļu projektēšanai

Ieteikumi ceļu projektēšanai

Veidlapas

BŪVIS DDSI

Būvdarbu izpildītājiem