Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Datu pārvaldības eksperts

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) aicina darbā datu pārvaldības ekspertu Satiksmes informācijas centrā (uz projekta laiku)

Pienākumi

Nodrošināt projekta NAPCORE – National Access Point Coordination Organisation for Europe satura aktivitāšu īstenošanu un sniegt atbalstu transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta (NPP) izveidē un darbībā:

 • nodrošināt (plānot, veikt, dokumentēt un veicināt koleģiālo iesaisti) NAPCORE projekta satura aktivitāšu izpildi (dalība sanāksmēs, pieprasītās informācijas vai darba dokumentu sagatavošana, nodevumu rediģēšana/komentēšana u.c.) tematisko darba grupu ietvaros, atbilstoši LVC paredzētiem iesaistes līmeņiem projektā;
 • organizēt un vadīt NAPCORE  projekta partnerības darbu (lietišķa komunikācija) satura aktivitātēs no LVC puses;
 • koordinēt savu darbu pie NAPCORE projekta ar tā horizontālajās aktivitātēs iesaistītiem LVC darbiniekiem, atbilstoši projekta darbu plānam un ar to saistītiem LVC darba procesiem;
 • sekmēt NAPCORE projekta saistošās informācijas pārnesi  NPP procesos (metodoloģija, dokumentācija, personāla kompetence u.c.);
 • piedalīties NPP ieviešanā, savas kompetences ietvaros sniedzot ieguldījumu ar NPP saistīto datu pārvaldībā, analīzē, apstrādē un dokumentēšanā sadarbībā ar LVC un ārējo iestāžu darbiniekiem;
 • definēt prasības un piedalīties NPP servisu darba dokumentu izstrādē (metadatu katalogs, piekļuves apraksti, lietotāju instrukcijas u.c.);
 • piedalīties NPP publicējamo transporta datu satura un kvalitātes prasību formulēšanā, ievērojot tieši piemērojamu datu pārvaldības metodoloģiju (attiecīgās EK regulas, KPI un satura vadlīnijas, IT sistēmu prakses u.c.);
 • piedalīties NPP funkcionēšanai nepieciešamās likumdošanas un plānošanas iniciatīvu sagatavošanā (satura priekšlikumi, dokumentu izskatīšana u.c.).

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība;
 • Pieredze IT sistēmu datu pārvaldībā (datu analītiķis, datu zinātnieks vai līdzīgs);
 • Pieredze IT procesu aprakstu un datu pārvaldības metodoloģiju izstrādē;
 • Datu pārvaldībā izmantojamo metožu un prakšu pārzināšana; 
 • Prasme strādāt ar IT jomas nacionālā un ES līmeņa normatīvajiem un plānošanas dokumentiem, piemērojot tos darba izpildē;
 • Spēja izrādīt iniciatīvu, sadalīt prioritātes un noteikt skaidrus mērķus, atbildības izjūta;
 • Labas komunikācijas, plānošanas, analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
 • Labas latviešu (C1) un angļu valodas zināšanas (vismaz B2);
 • Teicamas zināšanas MS Office 365 rīku (tostarp, kopdarba) pielietošanā.

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • Pieredze darbā ar valsts informācijas  IT sistēmu izveidi vai uzturēšanu (izkliedētie datu reģistri, datu publicēšanas servisi u.c.);
 • Pieredze IT projektos vai IT sistēmu uzturēšanā, kas balstīti uz atvērtā koda risinājumiem;
 • Izpratne par transporta nozari, tās ģenerēto datu struktūru un gala lietotāju vajadzībām;
 • Pieredze tematisko ziņojumu un saturisko pārskatu sagatavošanā starptautiskajos ES projektos;
 • Pieredze datu digitalizācijas procesos vai projektos;
 • Izpratne par XML valodu (iespējas, ierobežojumi un efektīvās pielietošanas nosacījumi);
 • Izpratne par XML datņu specifikācijām DatexII un Transmodel.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu uz projekta laiku 3 gadi (līdz 2024. gada 31. decembrim), ar potenciālu iespēju turpināt darbu uz nenoteiktu laiku, izvērtējot rezultātu;
 • Mēneša atalgojumu 19002500 eiro bruto;
 • Veselības apdrošināšanas polisi.

Pieteikšanās kārtība:

Papildus informācija: