Ceļu tīkla pārvaldīšana

Ceļu tīkla pārvaldīšana. Ceļijauna pieeja ceļu tīkla pārvaldīšanai un saglabāšanai (izdevumapilnais variants)

Ceļu tīkla pārvaldīšana. Ceļijauna pieeja ceļu tīkla pārvaldīšanai un saglabāšanai (izdevumasaīsinātais variants)

 

Te vajadzētu opciju lejupielādēt failu