Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Atļauju ierīkot nobrauktuvi ir iespējams iegūt saskaņā ar MK noteikumu Nr. 505 Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem III. daļu Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība.

Ceļa pievienojumu valsts autoceļiem atļauts veidot, ja attiecīgais ceļa pievienojums atbilst detālplānojumam, satiksmes drošības prasībām un Latvijas nacionālajam standartam LVS 190-3:1999 Ceļu vienlīmeņa mezgli un LVS 190-3:1999/A1:2002 Ceļu vienlīmeņa mezgli.

Kā arī tehniski nav iespējams vai ekonomiski nav lietderīgi ceļa pievienojumu pievienot citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu. Vai arī nav iespējams pievienot esošam ceļa pievienojumam, kurš atbilst noteikumu prasībām.

Personai, kura vēlas izveidot ceļa pievienojumu valsts autoceļam, jāvēršas ar iesniegumu attiecīgajā VSIA LVC nodaļā. Plašāka informācija, zvanot LVC pa tālruni 67036432