Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Finansējums valsts autoceļiem

Kā izvēlas, kurus autoceļus remontēs

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana ziemā

Ceļu uzturēšana vasarā

Pavasara šķīdonis uz grants autoceļiem

Saskaņojumi

Citi

Kā rīkoties, ja pie mājas grib uzstādīt ceļazīmi?

Lai uzstādītu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (piemēram, ceļa zīmes, signālstabiņus, aizsargbarjeras, vertikālo un horizontālo marķējumu) pie daudzdzīvokļu mājas zemes gabalā, kas kopīpašumā pieder dzīvokļu īpašniekiem, vai dzīvojamajai mājai piesaistītajā funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā, nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieki (vai īpašnieku pilnvarotās personas, bet ne īrnieki) pieņem lēmumu Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Lai lēmums būtu pieņemts, nepieciešams:

1) dzīvojamajās mājās, kuras nav sadalītas atsevišķos dzīvokļa īpašumos (t. i., īpašniekiem pieder dzīvokļi domājamo daļu apmērā) – visu kopīpašnieku piekrišana;

2) dzīvojamajās mājas, kuras ir sadalītas atsevišķos dzīvokļu īpašumos – lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Lai saņemtu saskaņojumu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai, LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļā ir jāiesniedz: iesniegums (veidlapa pieejama LVC tīmekļa vietnes sadaļā Pakalpojumi), satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma vai uzstādīšanas projekts, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izraksts (vai kopija), valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai kopija), zemes gabala robežu plāna kopija un pašvaldības lēmums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu (ja attiecīgā pašvaldība tādu ir pieņēmusi).

Dokumentus var iesniegt: sūtot elektroniski uz e-pastu sotl.shemas@lvceli.lv vai  lvceli@lvceli.lv, sūtot pa pastu uz Torņa iela 7/9, Rīga, LV-1050 vai klātienē Torņa ielā 7/9, Rīgā, 102. vai 104. kab. Tālrunis: 67036405.

Pieņemšanas laiki:

Otrdienās: 15.00 – 17.00

Piektdienās: 9.00 – 11.00

Par saskaņojumu nav jāmaksā.