Autoceļu specifikācijas

Vecākas Ceļu specifikāciju versijas:

Ceļu specifikācijas 2017 Apstiprinātas VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2016. gada 28.oktobrī. (PDF fails)

Ceļu specifikāciju 2017 kļūdu labojumi  (Word fails)

Ceļu specifikācijas 2017 ar izmaiņām (PDF fails)

Ceļu specifikācijas 2017  Apstiprinātas VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2016. gada 28.oktobrī. (Word fails)

Ceļu specifikācijas 2015  Apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā. (PDF fails)

Celu_specifikacijas_2015 Final (Word) Apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā. (WORD fails)

Ceļu specifikācijas 2014 apstiprinātas va/s “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2013. gada18. decembrī (PDF fails)

Ceļu specifikāciju 2014 2013. gada 18. decembrī va/s “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijāapstiprinātie grozījumi (PDF fails)

Ceļu specifikācijas 2014  apstiprinātas va/s “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2013. gada18. decembrī (Word fails)

Ceļu specifikācijas 2012 ar 2013. gada 29. maijā va/s “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijāapstiprinātajiem grozījumiem (PDF fails)

Ceļu specifikācijas 2012 2013. gada 29. maijā va/s “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijāapstiprinātie grozījumi (PDF fails)

Ceļu specifikācijas 2012 ar 2013. gada 29. maijā va/s “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā apstiprinātajiem grozījumiem (Word fails)

Ceļu specifikācijas 2012 (PDF fails) (apstiprinātas va/s ″Latvijas Valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā2011. gada 28. decembrī)

Ceļu specifikācijas 2012 (Word fails)

Vēl vecākas Ceļu specifikāciju versijas:

Ceļu specifikācijas 2010(apstiprinātas ar 2009. gada 7. septembra SM rīkojumu Nr. 01.01 – 03/173)

Autoceļu specifikācijas 2005

Autoceļu specifikācijas 2005 labojumi (apstiprināti ar SM Autosatiksmes departamenta 2007. g. 12. janvāra rīkojumu Nr. 13-06/43)

Saistītie dokumenti:

Speciālās specifikācijas (apstiprinātas 2004. gada 27. februārī LR Satiksmes ministrijas Tehniskajākomisijā)

Ceļu būvmateriālu testēšanai nepieciešamie materiālu daudzumi(prasības paraugu piegādei)

Valsts autoceļu posmi, kur kravas transports diennaktī >500 auto/joslā(pēc stāvokļa 2011. gada1. janvārī)